תעודת גמר לתוספת בניה

על מנת שמבנים יוכלו להחזיק עשרות ואף מאות שנים, יש צורך לתכנן אותם בצורה מדויקת וברורה כזו שלא תשאיר ספק לכל תקלה או תנודות מזג האוויר. בשנים בהם לא היו ממשלות או הוראות פקידותיות, כל איש ואישה בנו על פי הבנתם וראות עיניהם ואיתם הגיעו לא מעט אסונות שונים. מאז הדברים השתנו ועל מנת לבנות מבנים חזקים ויציבים, נדרשים כיום בעלי הנכסים או הקבלנים שאחראים על הבנייה, לבצע מספר רב של בדיקות על מנת לוודא כי הנכס והבנייה אכן עומדים בסטנדרטים של היום ומוכנים לכל תופעת טבע או מלחמה שיכולה להגיע. אחת מהדרכים בהן מוודאים כי הבנייה עומדם באותם סטנדרטים, היא כמובן דרך תעודת גמר, גם כשאר מתבצעת תוספת לבניה.

תעודת גמר והחלק הסופי של הבניה

חלקו הסופי של בניית מבנה מורכב מלא מעט אישורים שונים, אחד מהסופיים שבו(אך לא הסופי לגמרי) הוא לא אחר מאשר קבלת טופס 4. טופס זה חולש על פני מגוון רחב של עבודות אשר אמורות להיות מושלמות לפני שהנכס פועל על פי ההיתרים שלו, לדוגמא עסק המכיל מעל x  מבקרים יחויב בהקמת שירותים.
עם זאת על מנת לקבל אישור סופי של טופס ארבע ולאחריו טופס 5, על בכל הנכס או אחראי הבנייה להביא אישורים לסיום אותה הבנייה ולרבות אישורים רלוונטיים לחיבורי תשתיות כמו חשמל, גז, תקשורת וכו. 

עבודות גמר המחויבות בהשלמה מלאה

  • תאורה
  • התקנת דלתות
  • חיפויים מבחוץ ומבפנים
  • ריצוף
  • צבע
  • שקעי חשמל
  • טיח

תעודת גמר לתוספת בנייה

בהתאם להנחיות והקריטריונים השונים בהם יצטרך לעמוד בנייה של מבנה כזה או אחר, עולה גם הצורך לתוספות בנייה למיניהם. לכן כאשר מתבצעת תוספת בנייה הכוללת שינוי תב"ע, על המבקש להגיש את הבקשות הרלוונטיות לתוספת הבנייה. במידה ותוספת הבנייה כוללת אחד מהקריטריונים שמנינו מעל(גז, תאורה, ריצוף וכו) על המשפץ להמציא אישורים בכתב ולא בעותק ולמסור לוועדה המקומית/המחוזית.
חשוב להכיר כי אי הגשת תעודות גמר למבנה, הינה נחשבת לעבירה בניה ותוספת בנייה ללא אישור נחשבת לעבירה פלילית וחושפת את המבקשים לקנס משמעותי.